takaisin blogiin

Ases ja Siemens Energy Oy yhteistyössä: korkeajännitteisten kojeistojen modernisointia

heinäkuuta 14, 2024    |     ASES

ASES ja Siemens Energy Oy ovat yhdessä toteuttaneet kaksi laajaa 110 kV kaasueristeisen kojeiston (GIS) modernisointiprojektia. Siemens Energy Oy on ollut urakoiden päätoteuttaja ja ASES tehnyt laadukasta asennustyötä aliurakoitsijan roolissa.

Siemens Energy Oy irtautui emoyhtiöstään Siemens Oy:stä syksyllä 2020. Itsenäinen yksikkö keskittyy nykyisin energiantuotantoon ja -siirtoon liittyvien tuotteiden, palveluiden ja projektien myyntiin. Siemens Energy Oy on ottanut kontolleen emoyhtiön suurjännite- ja energiantuotantopuolen, keskittyen mm. voimalaitosten ja turbiinien kunnossapitoon, huoltoon, modernisointiin ja laajennuksiin.

Projektityötä loppuasiakkaan ehdoilla, eikä päinvastoin

Kun ensimmäinen GIS-kojeiston modernisointiprojekti käynnistettiin Siemens Energy Oy:n projektipäällikkö Riku Naukkarisen johdolla vuonna 2018, ei ASES ollut miehelle ennestään tuttu toimija.

”Tornion projektin kohdalla minulle suositeltiin ASESia tilaajan toimesta. Koska hintatarjous oli hyvä ja terästehtaan alue työntekijöille ennestään tuttu, päätin antaa ASESille mahdollisuuden. Tuohan paikallinen toimija tiettyä synergiaetua projektiin”, sanoo Naukkarinen.

Tornion projekti, jonka asiakkaana toimii sähköverkonratkaisuja tarjoava Aurora Infrastructure Oy, on toteutettu useassa osassa Auroran loppuasiakkaan aikataulujen ja vaatimusten mukaisesti. Projekti on sisältänyt kojeiston kentänohjausyksiköiden vaihdon, keskitetyn kiskosuojan uudistamisen sekä katkaisija- ja erotinohjaimien modernisointia.

ASES on vastannut projektin kaikista asennustöistä sekä antanut työnjohdollista apua Siemens Energy Oy:lle valvomalla oman työn laatua ja toimimalla koordinaattorina sidosryhmien välillä.

”Pitkä projekti on vaatinut paljon joustoa ja räätälöityjä ratkaisuja. ASES onkin ollut hyvin ketterä ja mutkaton yhteistyökumppani tässä mielessä: muutoksiin on reagoitu nopeasti ja muutenkin yhteydenpito on ollut helppoa ja vaivatonta”, Naukkarinen kuvailee.

Tornion projektissa on jäljellä enää yksi lyhyt keskeytystyö ja valmista olisi tarkoitus saada vuoden 2022 loppuun mennessä.

”Prosentuaalisesti, projekti on 98 % valmis. Nyt vain odotamme loppuasiakkaalta vihreää valoa, jotta saamme tehtyä viimeiset hommat loppuun ja projektin pakettiin”, Naukkarinen summaa.

Yhteiset arvot yhteistyön jatkumisen taustalla

Siemens Energy Oy ja ASES suorittivat toisen vastaavan projektin Kuopiossa kesällä 2021. Tällä kertaa asiakkaana oli Fingrid Oyj ja kohteena Iloharjun sähköasema. Kohteessa oli samanlainen 110 kV GIS-kojeisto kuin Torniossa, mutta modernisoinnin skaala pienempi.

”Projekti toteutettiin kesällä yhdessä osassa. Työmaalla oli yhteensä kolme ASESin asentajaa ja nokkamies sekä kolme Siemens Energy Oy:n miestä asennusvalvontaa ja käyttöönottoa varten”, muistelee Naukkarinen.

Koska projekti oli samankaltainen, kuin vuonna 2018 aloitettu Tornion modernisointiprojekti, oli ASESin valinta yhteistyökumppaniksi helppo, sillä työntekijöillä oli jo hyppysissään tarvittava tietotaito. Myös yritysten yhteiset arvot edesauttoivat kumppanuussopimuksen uusimista.

”Sekä ASES että Siemens Energy Oy arvostavat työn turvallisuutta ja korkeaa laatua. Turvallisuus näkyykin kaikessa tekemisessä: niin havainnoinnissa kuin poikkeamiin puuttumisessa. Suurjännitehommissa kun ei välttämättä saa toista mahdollisuutta, jos jokin menee pahasti pieleen”, Naukkarinen muistuttaa.

Naukkarinen yhdessä Siemens Energy Oy:n kanssa kertoo saaneensa hyvän kuvan ASESin porukasta ja suositelleensa heitä eteenpäin kollegoilleen. Jos ja kun uusia yhteistyömahdollisuuksia ilmenee, aikovat he harkita vakavasti kumppanuussuhteen jatkoa ASESin kanssa.

Ases-syyskuu-blogi

110 kV GIS-kojeisto Iloharjun sähköasemalla Kuopiossa

LISÄÄ AJANKOHTAISTA

Kokkolaan sijoittuva jätti-investointi työllistää ASESia prosessisähköistyksen saralla

helmikuuta 9, 2024
Kokkolassa on merkittävän kokoluokan teollinen investointihanke käynnissä, kun Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumjalostamoa rakennetaan Kokkolan suurteollisuusalueelle. ASES tekee uuteen jalostamoon prosessisähköistysasennukset. ...

Lue lisää

ASES Kemin biotuotetehtaan rakentamisessa vahvasti mukana – Paikallinen toimija yhtenä avaintoimittajista sähköautomaation osalta

joulukuuta 27, 2023
Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren uusi biotuotetehdas valmistui Kemissä loppuvuodesta 2023. Biotuotetehtaan työmaa oli merkittävä työllistäjä myös ASESille, joka on hoitanut rakentamisen valmistelutöistä lähtien monipuolisesti ...

Lue lisää

Case Outokumpu – Laaja hankekokonaisuus Deep Mine -projektin prosessisähköistämisessä

lokakuuta 21, 2022
Outokummun Kemin kaivoksen Deep Mine -projektissa kaivosta syvennetään 500- ja 1000-tasojen välille maanalaisena kaivoksena. Maan alle on rakennettu paljon kaivosprosessin vaatimaa infrastruktuuria, jonka sähköistyksessä ASESilla ...

Lue lisää

ASESille lisää merkittäviä projekteja Metsä Fibren biotuotetehtaan työmaalle

marraskuuta 19, 2021
ASES on sopinut kahdesta merkittävästä asennusurakasta Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdastyömaalla osana koko tehtaan sähkönjakeluverkoston rakentamista. Urakoiden yhteenlaskettu työllisyysvaikutus ASESilla ...

Lue lisää
 
DJI_0690-ASES-HLPfi_kapea_t

VOIMMEKO OLLA AVUKSI?

Kuinka voimme auttaa?

Jätä viesti tai soita meille – keskustellaan yhdessä miten projektisi saadaan valmiiksi nopeasti ja kustannustehokkaasti.

OTA YHTEYTTÄ!
Tai soita meille: +358 40 555 3214