_HLP3441-ASES-HLPfi-1.jpg

Leveranser av delprojekt

I ÖNSKAD OMFATTNING

_HLP4006-ASES-HLPfi

 

När ditt projekt kräver specialkompetens träder våra experter in i precis rätt tid. Vi är erfarna experter inom processel, instrumentering, automation och projekthantering.

 

Processel

Vi genomför elektrifiering av industriprocesser, från planering till idriftsättning. En industriell elektrifiering som är professionellt planerad och genomförd garanterar kontinuiteten i er verksamhet. Servicen och underhållet säkerställer systemens funktionsförmåga, energieffektivitet och långa livslängd.

• Planering
• Transformatorstationer och elrum, transformatorer, centraler och apparater, frekvensomriktare och motorer
• Installationer

 

Automation

Automationen gör produktionsprocessen till en fungerande helhet. Vi planerar och genomför industriautomationslösningar som delleveranser eller kompletta leveranser. 

• Planering och konfiguration
• Funktionsbeskrivning
• Automationssystem och programmerbar logik, inklusive säkerhetslogik
• Kontrollrum, kontrollpaneler och andra användargränssnitt
• Skåp
• Installationer

 

Instrumentering

Vi har en stark expertis inom industriell processinstrumentering. Utmärkt slutresultat i fråga om utrustning och dimensioneringar.

• Planering
• Fältenheter
• Kapslingar och instrumentpaneler
• Installationer

 

Projekthantering

Vi har lång erfarenhet av projekthantering. Våra experter kan hjälpa dig med allt från planering till idriftsättning för både små och stor projekt. 

• Projektchef
• Förplanering
• Budgetering
• Schemaläggning
• Anbudsinfordran
• Planering av upphandlingar
• Övervakning av installation
• Idriftsättning och hjälp vid provdrift

 

DJI_0690-ASES-HLPfi_kapea_t

KAN VI HJÄLPA DIG?

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv eller ring till oss så kan vi diskutera hur ditt projekt kan slutföras snabbt och kostnadseffektivt.

KONTAKTA OSS
ELLER RING: +358 407455520