_HLP4646-ASES-HLPfi_80p

MEDDELANDE OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Detta är ASES meddelande om skydd av personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen (5.12.2018/1050) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Upprättat den 2 januari 2019.

 

Personuppgiftsansvarig 

Insinööritoimisto ASES Oy, Studiokatu 3, 94600 Kemi, Finland

ASES Installaatiot Oy, Studiokatu 3, 94600 Kemi, Finland

 

Kontaktperson som ansvarar för registret

Jouni Saloniemi, jouni.saloniemi(a)ases.fi, tfn +358 40 555 3214

 

Registrets namn

ASES kund- och marknadsföringsregister

 

Användarregister för webbtjänsten och register över samarbetspartner

I det här meddelandet klargörs vilka uppgifter som samlas in om ASES samarbetspartner, samarbetspartnernas kontaktpersoner, besökare på webbplatsen ases.fi samt om hur uppgifterna används.

 

Vilka uppgifter registret innehåller samt hur vi lagrar och använder dem

Vi samlar följande uppgifter i våra register: personens namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress). Dessa uppgifter får vi bland annat när en person lämnar sina uppgifter i meddelanden som skickats på www-blanketter, per e-post och telefon, via sociala medier, avtal, möten och andra situationer.

ASES lämnar aldrig ut uppgifter som samlats in till tredje part, förutom om en myndighet i Finland kräver det.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kommunicera och upprätthålla en affärsrelation.

 

Principer för skydd av registret

Registren hanteras omsorgsfullt och de uppgifter som behandlas med hjälp av datasystem skyddas på behörigt sätt. Den personuppgiftsansvarige ser till att de lagrade uppgifterna behandlas konfidentiellt och endast av de anställda till vilkas arbetsbeskrivning det hör.

 

Insyn i uppgifterna, radering och rätt att göra invändningar

Varje person som lämnat sina uppgifter har rätt att kontrollera de uppgifter som lagrats om honom eller henne och kräva att eventuella felaktiga uppgifter rättas eller att bristfälliga uppgifter kompletteras. Om en person vill kontrollera eller begära rättelse av uppgifter som lagras om honom/henne ska en skriftlig begäran göras till ASES. ASES kan vid behov be sökanden att styrka sin identitet. ASES svarar till kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

Uppgifterna kan raderas på begäran av personen eller när affärsförhållandet upphör.

En person har rätt att förbjuda att hans eller hennes uppgifter lämnas ut och behandlas för direktreklam och annan marknadsföring.

 

Cookies

ASES använder cookies (kakor) på sin webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Cookies används på de flesta webbsidorna. Cookies är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst som besökaren uttryckligen har begärt. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker webbplatsen. Cookies lagrar information om hur du använder din enhet, bland annat vilket språk du har valt, teckenstorlek och olika skärminställningar. Den information som lagras behöver bara anges en gång och inte separat varje gång som du besöker webbplatsen eller surfar på sidorna.

Den här webbplatsen använder HubSpots system för automatisk marknadsföring. HubSpot använder cookies för att samla in information om hur användare använder vår webbplats. Vi använder informationen som samlas in av dessa cookies för att sammanställa rapporter, förbättra vår webbplats och som stöd i vår marknadsföring. Läs HubSpots integritetspolicy.

Dessutom används cookies på vår webbplats av följande tredjepartstjänster:

- Google

- Google Analytics

- Google Tag Manager

- Facebook

- LinkedIn

Du kan neka användningen av cookies i din webbläsares inställningar. Vänligen observera att vissa av webbplatsens delar eller tjänster inte nödvändigtvis fungerar om du nekar användningen av cookies.

DJI_0690-ASES-HLPfi_kapea_t

KAN VI HJÄLPA DIG?

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv eller ring till oss så kan vi diskutera hur ditt projekt kan slutföras snabbt och kostnadseffektivt.

KONTAKTA OSS
ELLER RING: +358 407455520